ჩვენი კომპანიის შესახებ

კომპანია ილი, კომერციული სახელწოდებით 123 ახდენს, მესამე პირების მიერ მოწოდებული საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციას ინტერნეტის მეშვეობით.